/ عکس

عکس/ یمن در آستانه بحران انسانی

موسسه آکسفام هشدار داده که کشور جنگ زده یمن با خطر شیوع گسترده بیماری وبا روبروست.

http://enghelab-news.ir/2196
نظرات شما