فیلم/ ریا نیست با لباس روحانیت کار می‌کنی؟

پس از وقوع سیل در چند شهر و گرفتاری مردمان آن مناطق، سیل گروه های جهادی برای کمک به سیل زدگان به راه افتاد، که در این بین حضور چشمگیر طلبه های جهادی تحسین مردم را به همراه داشت.

گالری عکس
گالری فیلم
http://enghelab-news.ir/2223
اخبار مرتبط

نظرات شما