عکس/ تظاهرات صدها انگلیسی در حمایت از فلسطین

همزمان با نزدیک شدن هفتادو یکمین سالگرد روز نکبت و بیرون راندن فلسطینیان از سرزمینشان، صدها نفر در لندن، پایتخت انگلیس تظاهرات کردند.

گالری عکس
http://enghelab-news.ir/2722
نظرات شما