شنبه های فرانسه را ببین ترامپ قمار باز!/ مبارزه جدی فرانسوی ها وارد فاز جدید میشود

روز گذشته اعتراضات مردم فرانسه در شهرهای مختلف این کشور وارد فاز جدیدی شده است که به نوعی اعتراضات فرانسوی ها را به سمت مبارزه خیابانی با دولت فرانسه نشانه میدهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،ساعات پایانی بیست و هشتمین شنبه اعتراضات به صحنه درگیری شدید معترضان و پلیس فرانسه در میدان رپولیک پاریس تبدیل شده است که میادین شهری این کشور را به میدان جنگ شهری تبدیل کرده است و کار از اعتراض گذشته مردم فرانسه دیگر با دولت این کشور مبارزه می کنند!

خوی استکباری دولت های غربی و همچنین در خدمت سرمایه داران مردم کشورهای غربی را به ستوه آورده است و فرانسه ماه هاست که در آتش میسوزد ولی جامعه جهانی و کشورهای غربی فقط و فقط سکوت اختیار کرده اند.

ترامپ در هفته های گذشته مدعی شده بود که در آخر هفته های ایران همه مردم در پایتخت ایران دست به اعتراض می زنند و تجمع می کنند و یک پاسخ درست و محکم در این مورد از رهبر معظم انقلاب گرفت که جامعه جهانی شاید با اخبار انتشار یافته از این سخنرانی رهبری شاید به خودش بیاید و اعتراض های آخر هفته شهرهای فرانسه را با جلیقه زردها ببیند بخصوص در این روزهای اخیر که شکل مبارزه با دولت فرانسه به خود گرفته است و میدان های شهری پاریس را عملا تبدیل به یک میدان جنگ شهری کرده است .

معترضان به سیاست های دولت فرانسه به ویژه سیاست های خارجی دولت از جمله فروش سلاح به عربستان و مشارکت در جنگ کثیف یمن و کشتار بی گناهان در این کشور در میدان رپولیک پاریس تجمع کردند که با دخالت وحشیانه پلیس به صحنه زد و خورد و سنگربندی دو طرف تبدیل شده است.

سنگر بندی پلیس و معترضان در خیابان های پاریس این شهر را به درگیری جنگ خیابانی تبدیل کرده است و معترضان خشمگین فرانسوی که هزاران نفر هستند اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود دست از مبارزه بر نمیدارند .
انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/2957
نظرات شما