/ عکس

توقیف خودروهای دور دور

خودروهای توقیف شده در طرح دور دور شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ در حیاط مقرر فرماندهی تهران بزرگ به نمایش گذاشته شدند.

http://enghelab-news.ir/3252
نظرات شما