/ عکس

عکس/ متهمان زن"کیمیا خودرو" بدون چادر در دادگاه

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت کیمیا خودرو امروز برگزار شد. متهمین زن این پرونده که روز گذشته با چادر مشکی در دادگاه حضور یافته بودند، باعث خشم شاکیان و مردم شده بود.

http://enghelab-news.ir/3285
نظرات شما