/ فیلم

فیلم/ ربیعی: به هر قیمتی در برجام باقی نمی‌مانیم

برشی از صحبت های سخنگوی دولت: به هر قیمتی حاضر نیستیم در برجام باقی بمانیم.

http://enghelab-news.ir/3343
اخبار مرتبط

نظرات شما