/ فیلم

فیلم/ بازی ناشیانه غرب برای تخریب انتخابات

آمریکا طی چهل سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران سناریوهای متعددی جهت تخریب انتخابات در پیش گرفته است.

دانلود فیلم
http://enghelab-news.ir/4875
نظرات شما