کدخبر :61566
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-04-16 17:55:42
«تیغ و ترمه» پوراحمد سرانجام پروانه ساخت گرفت. پروانه ساخت این فیلم بعد از انجام اصلاحاتی در فیلمنامه صادر شد. «تیغ و ترمه» به یک موضوع ملتهب اجتماعی می پردازد.

«تیغ و ترمه» پوراحمد سرانجام پروانه ساخت گرفت. پروانه ساخت این فیلم بعد از انجام اصلاحاتی در فیلمنامه صادر شد. «تیغ و ترمه» به یک موضوع ملتهب اجتماعی می پردازد.

«تیغ و ترمه» پوراحمد سرانجام پروانه ساخت گرفت