کدخبر :61655
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-04-17 16:21:51
مؤسسات مالی و اعتباری در چندماه گذشته همیشه نقل گپ و گفت های سیاسی و اقتصادی بودند. بهم ریختگی های اقتصادی در چند وقت گذشته و اعتراضات دیماه که بهانه آن وضعیت نامعلوم برخی مؤسسات مالی و اعتباری بودند سبب شد که عده ای ید طولای خویش را برای سؤال از رئیس جمهور بالا ببرند و این کش قوس ها کم کم از روند کار اجرایی در آمد و حال و هوای دیگری به خود گرفت.
مؤسسات مالی و اعتباری در چندماه گذشته همیشه نقل گپ و گفت های سیاسی و اقتصادی بودند. بهم ریختگی های اقتصادی در چند وقت گذشته و اعتراضات دیماه که بهانه آن وضعیت نامعلوم برخی مؤسسات مالی و اعتباری بودند سبب شد که عده ای ید طولای خویش را برای سؤال از رئیس جمهور بالا ببرند و این کش قوس ها کم کم از روند کار اجرایی در آمد و حال و هوای دیگری به خود گرفت. در این میان اما عده ای از آب گل آلود ماهی گرفتند و از نمد این مؤسسات برای خود کلاه درست کردند تا به عوض همه ی کارهای نکرده در سمت اجرایی و نظارتی حالا فریاد حق و باطل را سر دهند.
 

در شماره سی ام هفته نامه ی نبض بازار، به سراغ این مؤسسات رفته و روند شکل گیری آنها را ارزیابی کرده است. همچنین در این شماره برخی دعواهای سیاسی سؤال از رئیس جمهور در تیررس قرار گرفت تا برای مخاطبان شفاف سازی شود. ضعفهای نظام بانکی در پیدایش مؤسسات اعتباری از دیگر موضوعاتی است که در این شماره  از هفته نامه نبض بازار خواهید خواند.


بدون شک رسالت خبری هفته نامه نبض بازار را بر آن می دارد که در هر شماره به دنبال تبیین موضوعی باشد که یا نتایج خوب آن پیدا و آشکار باشد و یا اینکه آثار زیانبار آن مردم را درگیر کرده است. امیدواریم تا گوشهای شنوا در ساختار اجرایی نیز با شفافیت در خدمتگزاری مردم حاضر باشند.
پس از پایان جنگ جمل وقتی امام علی(ع) وارد کوفه شد، در نامه‌ای برای «اشعث بن قیس» فرماندار آذربایجان نوشت:

«ای اشعث! فرمانداری و حکومت برای تو وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی است در گردنت، و تو باید مطیع مافوق خود باشی. درباره رعیت حق نداری استبداد به خرج دهی. درمورد بیت المال به هیچ کاری جز با احتیاط و اطمینان اقدام مکن. اموال خدا دراختیارت می‌باشد و تو یکی از خزانه‌داران او هستی