کدخبر :63847
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-05-12 09:10:05
صاحب یک سگ برای اینکه مسیر خانه را به حیوان خانگی اش یاد بدهد دست به اقدامی جنون آمیز زد.

یک شهروند آرژانتینی برای اینکه سگ خانگی اش بعد خروج از خانه مسیر بازگشت را گم نکند و بتواند دوباره به منزل صاحبش بازگردد درست به اقدامی غیر معقول زد.

او سگ بیچاره را با یک طناب به موتور سیکلت خود بست و مسافتی طولانی آن را روی زمین و خرده سنگ ها کشید،صحنه ای که بیشتر به یک شکنجه دردناک شبیه بود تا یک تمرین آموزشی!

در هر حال این مرد بی توجه به اعتراض شاهدان ماجرا سگ را به همان حالت تا خانه برد تا با این روش مسیر را به درستی بیاموزد اما یکی از افرادی که این صحنه ناراحت کننده را دیده بود،سریعا با اداره پلیس تماس گرفت و ماموران خودشان را  برای دستگیری مرد آرژانتینی و رسیدگی به جرم او را رساندند.