کدخبر :64739
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-09-24 09:04:06
روزنامه های آرمان و آفتاب یزد تیتر نخست شماره های امروز خود را بار دیگر به موضوع مذاکره با آمریکا اختصاص داده اند در این میان آرمان پا را فراتر گذاشته و از عقب نشینی آمریکا سخن گفته است.

به گزارش انقلاب نیوز ، "تحریم ها رفت ، تحریم ها به تاریخ پیوست و....." تیتر روزنامه های زنجیره ای و اصلاح طلب در 27 دیماه سال 94 بود، تیترهایی که خوشبینی به آمریکا و غرب در آن ها موج می زد اما کمتر از 3 سال نه تنها تحریم ها نرفت بلکه این بار با شدت بیشتری اعمال شد.

ایالات متحده آمریکا در حالی پیمان خود را شکست که در طی این مدت به هیچ کدام از تعهدات خود به صورت کامل عمل نکرد اما در مقابل صنعت هسته ای کشور را نه تنها متوقف بلکه بسیاری از آن را از کار انداخت.

اقدام آمریکا در خروج از برجام به حدی به دور از انصاف و گستاخانه بود که صدای هم پیمانان خود این کشور را نیز در آورد اما باز هم عده ای در داخل به نظر می آید همچنان دل در گرو کشوری دارند که به پیمان خود نیز پایبند نیست.

روزنامه های آرمان و آفتاب یزد تیتر نخست شماره های امروز خود را بار دیگر به موضوع مذاکره با آمریکا اختصاص داده اند در این میان آرمان پا را فراتر گذاشته و از عقب نشینی آمریکا سخن گفته است.

حال این سوال پیش می آید که مصداق عقب نشینی و امتیاز دهی آمریکا چیست؟ آیا این کشور حاضر شده است که تحریم های نفتی را بردارد یا در برابر تقاضاهای کشورهای مانند کره جنوبی برای دادن معافیت واردات نفت کوتاه آمده است؟

و یا شاید دوباره قصد بازگشت به برجام را دارد که این روزنامه آن را به معنی عقب نشینی عنوان کرده است؟

بر کسی پوشیده نیست که روزنامه های اصلاح طلب بیش از آن که نگاه به درون نظام داشته باشند و یا منافع نظام را در نظر بگیرند نگاهشان به غرب و آمریکا است ، حتی در این مسیر از رئیس جمهور و وزیر امورخارجه که خود از حامیان آن ها هستند نیز پیشی گرفته اند.

این رسانه ها در حالی موافق مذاکره با آمریکا هستند و در واقع با تیترهای درشت خود در صفحه اول به دنبال ایجاد بار روانی در کشور هستند که کارشناسان سیاسی طرفدار خود این جریان مقطع کنونی را به هیچ عنوان برای مذاکره مناسب نمی بینند.

از سوی دیگر تجربه چند دهه گذشته چه در دوره پهلوی چه در دوره جمهوری اسلامی ایران نشان داده که آمریکا نه تنها گامی در جهت منافع ملت برنداشته بلکه همواره به دنبال تغییر حاکمیت و ساختار سیاسی کشور به نفع منافع خود بوده و امروز هم دقیقا براندازی نظام را هدف گذاری کرده است.