کدخبر :65409
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-10-08 11:58:42
کتاب اقتصاد مقاومتی حجت الله عبدالملکی یکی از جمله کتاب‌هایی است که در راستای نگاه جدی علمی به اقتصاد مقاومتی طبع شده است، مطلب حاضر چهارمین بخش از گزیده مطالب کتاب اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل می‌باشد.

به گزارش انقلاب نیوز ، کشور (از سال 85 به بعد) با یک شرایط زمانی و مکانی خاص مواجه شد. شرایطی که پر از خصومت‌های اقتصادی است. این خصومت‌های اقتصادی را می‌توان به خصومت‌های اقتصادی داخلی و خارجی تفکیک کرد. خصومت‌های اقتصادی خارجی آن‌هایی هستند که توسط دشمنان خارجی اعمال می‌شوند و به نوعی در چارچوب تحریم‌ها و یا در چارچوب فشارهای اقتصادی دشمنان خارجی متجلی شده است.

مراد از خصومت‌های اقتصادی داخلی، ناکارآمدی‌ها و رفتارهای نامطلوبی است که تولیدکننده‌ها، مصرف‌کننده‌ها و اجزایی از حاکمیت به معنای مدیران کشور، از خود نشان داده‌اند. در چنین شرایطی طبیعی است که اجرای مکتب اقتصادی اسلام، مستلزم ایجاد یک نظام جدید خواهد بود؛ به این معنا که وقتی شما در فضایی هستید که پر از خصومت‌های اقتصادی است، اجرای مکتب اقتصادی اسلام، الزامات ویژه‌ای خواهد داشت.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری، به نوعی تامین کننده مقدماتی برای طراحی نظام اقتصادی جدید است. در واقع این سیاست‌ها منویات، مواد اولیه و مبانی اولیه را برای طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزاری فراهم می‌کند که در صورت تحقق آن، باعث ایجاد یک نظام اقتصادی جدید می‌شود که می‌تواد اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی را محقق کند.

بنابراین اقتصاد مقاومتی به لحاظ نظری، در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی و نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود. اقتصاد مقاومتی به این دلیل مطرح می‌شود که تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در راستای اهداف مکتب اقتصادی اسلام است، در زمان فعلی و در دوره معاصر است.

اینکه تاکید می‌شود هر موضوعی که در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، حتما باید ظرفیت‌های آن شناسایی شود، به خاطر اینکه گاهی به بخشی از ظرفیت‌ها بی‌توجهی می‌شود و بعد نظامی که طراحی می‌شود، در واقع نظام ناقصی خواهد بود و به اهداف مورد نظر نخواهد رسید. پس در رویارویی با هر مسئله‌ای در اقتصاد مقاومتی، حتماً باید تمام ظرفیت‌های کشور لیست شود و از این ظرفیت‌ها، در مسیر اهداف استفاده گردد.

جمهوری اسلامی ایران که 35 سال پیش این نظام را ایجاد کرده و در این مسیر حرکت می‌کند، مشکل و مسئله جدی تمدن غرب است. به خاطر اینکه در جریان بیداری اسلامی، مهم‌ترین عامل الهام بخش، همین انقلاب اسلامی است. بیداری اسلامی که خروجی آن در دهه‌های آینده سقوط تمدن غرب خواهد بود.

کشورهای اسلامی که درحال انقلاب و در حال تغییر ساختار حکومتی هستند، یک نگاهشان به سوابق جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مردم ایران است و اینکه این نظام، توانسته بر اساس اسلام، استقلال سیاسی کامل را ایجاد کند و در مسیر اقتصادی هم توانسته پیشرفت‌های جدی انجام دهد.