کدخبر :66680
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-10-31 14:29:56
فعاليت‌هاى بانكى را به‌طور كلى می‌توان دو دسته كرد، يك دسته آنها كه معمولاً توأم با بهره نيست، دسته ديگر آنها كه معمولاً توأم با بهره است. دسته اول از قبيل حواله، برات، حساب جارى، چك، حساب پس‌انداز بدون بهره و مبادلات ارزى و پولى ديگر. دسته دوم از قبيل دادن اعتبار يا وام تجارتى، صنعتى، كشاورزى، صنفى، خانه‌سازى، كارگشايى و نظاير اينها.

به گزارش انقلاب نیوز، این روزها دعوا بر سر اقتصاد و نحوه اجرای قانون است، گاهی رنگ خیانت بوی حماقت به خود می‌گیرد و سیاستمداران را در گوشه رینگ چپ و راست می‌کند. مهمترین مسئله‌ گذشته ما است، تفکری که بعضی اندیشمندان ما پیرامون مسائل اقتصادی داشتند. از همین رو قسمت اول از بخش‌های کتاب قوانین اقتصاد و بانکداری اسلامی شهید بهشتی را تقدیم مخاطبین محترم می‌کنیم.

فعاليت‌هاى بانكى را به‌طور كلى می‌توان دو دسته كرد، يك دسته آنها كه معمولاً توأم با بهره نيست، دسته ديگر آنها كه معمولاً توأم با بهره است. دسته اول از قبيل حواله، برات، حساب جارى، چك، حساب پس‌انداز بدون بهره و مبادلات ارزى و پولى ديگر. دسته دوم از قبيل دادن اعتبار يا وام تجارتى، صنعتى، كشاورزى، صنفى، خانه‌سازى، كارگشايى و نظاير اينها.

نتیجه تصویری برای کتاب قوانین اقتصاد و بانکداری اسلامی شهید بهشتی

فعاليت‌هاى دسته اول در تسهيل زندگى، تجارت و داد و ستد بسيار مؤثر است؛ بی‌آنكه خود به‌خود ضررى براى فرد يا جامعه داشته باشد. به‌عنوان مثال پدرى در خوى يا آبادان می‌خواهد همه ماهه مخارج تحصيل فرزند خود را كه در يك مركز علمى از قبيل حوزه علميه قم يا دانشگاه تهران درس می‌خواند، بفرستند. بازرگانى در قوچان يا زاهدان می‌خواهد پول كالايى را كه در اصفهان نسيه خريده، براى صاحبش بفرستد.

اينها يا بايد خودشان از جاى خويش حركت كنند، زحمت و مخارج گزافى تحمل كنند و وقت زيادى صرف كنند تا پول را به مقصد برسانند و برگردند يا اینکه تفحص كنند و مسافرى که به آن مقصد می‌رود بيابد، اگر امين و مورد اعتماد بود به‌وسيله او پول را بفرستند و يا با تفحص زياد بازرگانى بيابد كه به‌وسيله او مبلغ را حواله كند.

http://uupload.ir/files/f39m_showimage.aspx.jpg

تازه در هريك از دو صورت اخير، چه‌بسا نگرانی‌هايى پيش آيد و ناراحتى ايجاد كند. پس چه بهتر است كه مؤسسه‌اى وسيع و قابل اعتماد به وجود آيد و با حداقل هزينه و حداكثر اطمينان و سهولت، اينكار را انجام دهد. مردى از صبح تا شام سرگرم داد و ستد است. شامگاه می‌خواهد با خيال راحت به منزل برود و ساعات استراحت خود را با خاطری آسوده با زن و فرزند خود بگذراند.

صد یا هزارتومان حتی بيشتر از آن، پول نقد در مغازه دارد؛ اگر همراه خود بیاورد ممكن است جيبش را بزنند و اگر در مغازه بگذارد ممكن است دزد پول‌هایش را ببرد. نگهدارى اين نقدينگی خاطرش را ناراحت كرده است و نمی‌گذارد با خيال راحت بخوابد. پس چه چیزی بهتر از اينكه مؤسسه‌اى هر روز پول او را بگيرد، در محلى امن با تجهيزات كافى نگه دارد، و هر وقت خواست که پول را برداشت کند در برابر - به‌عنوان مثال - چک یا هرچیز معتبری که تعیین شده است در اختيار او يا كسى كه با نام او چك صادر كرده است بگذارد.

نتیجه تصویری برای کتاب قوانین اقتصاد و بانکداری اسلامی شهید بهشتی

مرد، زن يا كودكى صرفه‌جو و دورانديش، از درآمد ناچيز روزانه خود مبلغى پس‌انداز می‌كند كه در روز مبادا به كارش آيد و دستش پيش اين و آن دراز نباشد. نگهدارى اين مبلغ، هرقدر هم ناچيز باشد، برايش مشكل است، زيرا از يك طرف هر آن هوسى در او زبانه می‌كشد و او را به خرج كردن پس‌انداز تشويق می‌كند و از طرف ديگر مطمئن نيست و این احتمال را می‌دهد که ممكن است دستى ناپاك به اندوخته او برسد و آنچه را در چند سال ذخيره كرده است در چند ثانيه بربايد.

اگر این فرد اندوخته خود را برای نگهداری به اين و آن بدهد، چه بسا از ميان برود و يا در موقع احتياج امانت‌دار نتواند فوراً پول را در اختيار صاحب اصلی آن بگذارد. پس اگر مؤسسه‌اى قابل اعتماد که نگهدارى اين اندوخته‌ها را به‌عهده گيرد و هر آن که صاحبان پول بخواهند، مبلغ را در اختيارشان بگذارد. این براى کسانی که پولی در اختیار دارند نعمت بزرگی خواهد بود.

در خريد، فروش و داد و ستدهاى عمده، شمردن پول، به‌خصوص اگر مبلغ زياد و اسكناس‌ها خرد باشد، كار مشكل می‌شود. هم خيلی وقت می‌گيرد و هم با همه وقتى كه به‌كار می‌رود ممکن است اشتباهی رخ دهد. اگر اين‌گونه معاملات با مبادله چك در حساب جارى صورت گيرد، هم وقت كمتری تلف می‌شود و هم اشتباهى كه رفع آن مشكل باشد پيش نمی‌آيد.