کدخبر :67600
سیاسی
تاریخ انتشار: 2018-11-18 13:25:06
آمریکا یکی از مهمترین دلایل دشمنی‌اش با ایران تعارضات فرهنگی ایجاد شده میان دو کشور است. تعارضاتی که در آمریکا از سویی به خاطر حاکمیت وقت و نگاه لیبرالیستی حاکم بر هوای سیاسی آمریکا سبب شده است تا در مقابل ساختارهای اسلامی انقلاب ایران بایستند.

به گزارش انقلاب نیوز ،فرهنگ به معناي اعم آن که شامل اعتقادات و باورها، ارزش‌هاي سياسي، اخلاقي و اجتماعي در ايران به گونه‌اي است که نهايتا به دشمني امريکا با ايران منتهي خواهد شد.

برای کنار آمدن با آمریکا زمینه‌های مشترک ضروری است، در حالی که ایران و آمریکا چه نقطه مشترکی دارند تا بتوانند در کنار هم قرار بگیرند؟ وقتي قرآن مجيد به پيامبر اكرم‌(ص) دستور داد تا با مسيحيان نجران وارد گفتگو شوند، وجه مشتركي وجود داشت و آن اشتراك اجمالي بر خداي جهان‌آفرين بود، اما برای ارتباط با آمریکا چه وجه اشتراکی پیدا می‌شود؟

آيا مي‌توان ميان سنّت ديني و مدرنيته دشمني وجود نداشته باشد؟ مدرنيته، به علم تجربي اصالت می‌دهد و براي ساير منابع معرفت، ارزشي قائل نیست. مدرنيته ملاك معرفت را توليد قدرت و نفع براي زندگي انسان مي‌داند و در معرفت‌گزيني، رويكرد غايتگرايانه و ابزارگرايانه دارد.

در اسلام جهت‌گیری معرفت شناسانه بر سایر معارف ترجیح دارد و حقیقت‌گرا است.

در بُعد هستي‌شناسي،‌ مدرنيته، تأثير نيروهاي فوق طبيعي را انكار مي‌كند؛ در حالي‌كه در هستي‌شناسي الهي، به وجود خداوند و به نقش تعيين‌كننده نيروهاي غيرطبيعي در زندگي انسان اطمينان وجود دارد. خدا و معرفت الهي از امور زندگي اجتماعي و معيشت اقتصادي غربی‌ها كنار گذاشته شده و تجربه و زندگي دنيوي بر شهود و تعبد الهي ترجيح داده مي‌شود. در حالي‌كه در انديشة الهي، به انديشه مدني جديد وقعي داده نمي‌شود و به سلسله مراتب سياسي و لزوم تبعيت مردم از حكام در جهت سعادت اخروی تأكيد مي‌گردد.

آمریکایی‌ها ارزش‌های مادی‌گرایانه را به تمام دنیا تعمیم می‌دهند. لذت‌گرايي و سود انگاري که جرمي بنتام (Jermy Bentham) در مکتب اخلاقي غربي مطرح مي‌کند و به عنوان مثال رباخواري و ليبراليسم اقتصادي ناشي بر اساس آن توجيح مي‌کند، پايه‌هاي فکري و ارزشي دشمني امريکا با ايران را تشکيل مي‌دهد.