/ فیلم

فیلم/ آتش سوزی در بازار فلافل فروشان اهواز

صبح امروز چندین مغازه از بازار فلافل فروشان لشکرآباد اهواز دچار آتش سوزی شد.

دانلود فیلم
http://enghelab-news.ir/2898
نظرات شما