تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: با ترکیب استراتژی برّی و بحری و فضایی، به امنیت پایدار و توسعه همه جانبه کشورمان دسترسی پیدا کنیم.
فتنه مخملی و عبری، عربی، غربی سال ۸۸ از انقلاب‌های رنگی الهام گرفته‌شده بود که از قضا همه آن‌ها با موفقیت همراه بود و طراحان آن، احتمال شکست آن را ناچیز می‌دانستند.