تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یک ناشر می‌گوید: نشر در سال جاری خیلی آسیب دیده و اگر این روند تداوم پیدا کند، خیلی از ناشران ورشکست خواهند شد.