تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

میزان بارندگی منجر به سیل در گلستان، ۳۱۵ میلیمتر بود یعنی ۶۰% بارش یکسال گلستان در یک روز بود و میزان بارندگی مخرب در هیروشیما علیرغم تمام زیرساختها، 217 میلیمتر.
بارندگی شدید و سیلاب، مازندران را در روزهای پایانی سال غافلگیر و برخی شهرهای استان را دچار آبگرفتگی کرد تا جایی که تردد در آن با قایق موتوری و جت اسکی صورت گرفت.