تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

حاشیه های دنباله دار سلبریتی ها
در ادامه حاشیه های جنجالی سلبریتی ها بعداز عرض ارادت های ویژه به حیوانات، همجنس بازان، دلسوزی های بی منطق و... این داستان بی پایان،در فصل جدیدی به نام «حمایت از ترنس ها» رقم می خورد!