تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ونزوئلا یکی از کشورهایی است که می‌تواند سیاستهای نفتی ایالات متحده را خنثی کند. بنابراین منافع حیاتی آمریکا ایجاب می‌کند که افراد مخالف در راس امور ونزوئلا قرار نگیرند.