تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حالی شهرداری تهران از اختصاص بودجه 17 میلیارد تومانی برای حمل و نقل با دوچرخه در سطح تهران برای سال 98 خبر داده است که دوچرخه سواری بانوان عملا ً اشکال شرعی دارد و بر اساس فقه اسلامی و نظر همه مراجع تقلید باید از آن اجتناب کرد.
افزایش قیمت هر نفر شتر در سال جاری، این نگرانی را ایجاد می‌کند که احتساب نرخ دیه براساس قیمت پایه "شتر" نرخ دیه را به مرز یک میلیارد برساند.