تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رهبر معظم انقلاب اسلامی از شهر مقدس قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی نام بردند و با توجه به حضور شخصیت های انقلابی و با توجه به وجود مرکز حوزه های علمیه سراسر کشور در این شهر و مذهبی بودن آن انتظارات از این شهر را بالا برده است.