تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

حالا اما پای ثابت همه فیلم ها دست زدن مرد و زن به همدیگر است. در بعضی از فیلم ها زن دست و یا بازوی مرد را می گیرد و با خود کشان کشان می برد و یا وقتی زن گریه می کند مرد دستانش را می گیرد تا او را آرام کند و یا زن دست همسر سابقش را می گیرد تا به او کمک کند بلند شود و موارد دیگر که همگی عادی بودن گرفت