تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ساز و کار تجارت و تامین مالی ایران و اروپا به عنوان نهاد ایرانی متناظر با اینستکس اروپایی به ثبت رسید.
رئیس کل بانک مرکزی از تقدیم لایحه حذف ۴ صفر به دولت طی روز گذشته حبر داد و گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است.