تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش گفت: صبح امروز در مدرسه حجت روستای پلگی سید در زهک یکی از دانش آموزان دچار سوختگی شد.