تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دکتر حسن روحانی شامگاه دوشنبه با «محمد الحلبوسی» رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس عراق دیدار و گفتگو کرد.