تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: درخواست‌های زیادی برای تغییر زمان کنکور کارشناسی بود که به سازمان سنجش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتقل کردیم اما موافقت نشد.
مثل روز روشن است امریکا قصد جنگ با ایران را ندارد بلکه هدفش از این اقدام اضافه کردن یک برگ دیگر و فعال نمودن پروژه ای دیگر در عملیات نرم و جنگ همه جانبه نرم علیه نظام جمهوری اسلامی و مردم است.
زمان و محل تشییع پیکر مرحوم جمشید مشایخی، بازیگر کهنه‌کار سینمای ایران اعلام شد.