تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ویژگی‌ها و فناوری‌های بکار رفته در زیردریایی بومی فاتح را تشریح کرد.