تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

میزان حقوق معاونان شهردار تهران اعلام شد.همچنین مدیران شهری بیشتر به آلمان سفر کرده و اعضای شورا هم اسپانیا، آفریقا و سوئیس را برای سفر کاری در نظر گرفتند.
حناچی ده روز پیش لیست هیأت مدیره جدید همشهری را اعلام کرده بود که امید به اصلاح روند ناکامی‌های یکسال گذشته این مؤسسه را تقویت کرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و نقل شورای شهر تهران با اشاره به عدم اجرای مصوبات توسط معاون حمل‌و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در صورتی که این روند ادامه پیدا کند ما پس از جمع بندی و تذکر مجدد فرایند سؤال از شهردار تهران پیگیری می‌کنیم.