تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس کل بانک مرکزی از تقدیم لایحه حذف ۴ صفر به دولت طی روز گذشته حبر داد و گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است.