تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس فوتبال پایه کشورمان گفت: بازی فردی شاید روبروی تیم ترکمنستان و یمن جواب بدهد ولی مقابل عراق و یا در مراحل بعد کار دستمان می‌دهد.