تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تنها ایرانی است که در لیست متفکران برتر فارن پالیسی قرار گرفته است.