تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

اصلاح طلبان مشهد در حال تلاش هستند تا خیابانی را در این شهر به نام مهدی شجریان(پدر محمدرضا شجریان) نامگذاری کنند!
یک روزنامه زرد زنجیره‌ای‌، در جهت استفاده ابزاری از هنرمندان آن قدر هول بود که صدای خواننده دیگری را به شجریان نسبت داد!