تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

توییت چند روز پیش معاون اول رئیس جمهوری که نوشته بود «همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می توان ظرف 5 دقیقه جواب داد» فعالان اجتماعی را بر آن داشت که از وی بخواهند تنها پنج دقیقه وعده‌های انتخاباتی‌اش را به یاد آورد.