تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: معایب طرح تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت بیشتر از محاسن آن است و درصورت تصویب این طرح در مجلس تولید به نفع بازرگانی و واردات قربانی می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، با انتقاد از جریان سازی توزیع گوشت مرغ تنظیم بازاری با قیمت‌ بیش از نرخ مصوب در برخی استان‌ها گفت: در هیچ استانی گوشت مرغ بیش از قیمت مصوب عرضه نمی شود.
موضوع جنجالی دیگری که در وزارت صنعت دوره رحمانی افکارعمومی را به شدت خشمگین کرد، انتصاب داماد رئیس جمهور «کامبیز مهدی‌زاده» به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان زمین‌شناسی بود.