تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

منوچهر هادی در رحمان 1400 از شخصیت هایی استفاده کرده است که جزء سوپراستارها و پرفروش ترین بازیگران هستند و این به عقیده ی من منتقد، یک فریب هنگفتی است که در ابتدا یک مخاطب با تیتراژ ابتدایی و بیلبوردهای تبلیغاتی این فیلم اشتیاق فراوانی به دیدن آن خواهد داشت .