تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حالی که مردم و نیروهای جهادی مشغول امداد و نصب سیل‌بند هستند؛ «صیّادان سیلاب» مشغول تسویه‌حساب سیاسی شده‌اند.
مصطفی سکندری جوان ۳۰ ساله اهل گارجگان از توابع شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی به خاطر داشتن دو شترمرغ از کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۹۴ پیشنهاد اعطای وام برای ساخت پرورشگاه را دریافت کرد.
رئـیـس مـرکـز مـشارکت‌های مـردمـی و توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت:همه موسسات خیریه باید زیرنظر سازمان بهزیستی باشند.