تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مردم شهر قم از نخستین روزهای پس از وقوع سیل در استان‌‌های مختلف کشور، اقدام به جمع آوری و ارسال کمک‌‌های خود به این مناطق کردند.