تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

صفحه اینستاگرامی تاریخ ایران و جهان سایت khamenei.ir، تصویر منتشرنشده از مرحوم آیت‌الله مجتبی تهرانی در دوران جوانی را منتشر کرد و نوشت: