معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

بهره‌مندی بیش از یک میلیون نفر از خدمات خانواده‌محور بهزیستی

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۹۳ نفر از خدمات خانواده‌محور بهزیستی بهره‌مند هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز، فاطمه عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خدمات خانواده محور بهزیستی شامل مراقبت در منزل، ارائه خدمات توانبخشی در منزل، کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد (کمک هزینه معیشت ماده ۲۷)، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده و کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون هفت هزار و ۷۱۶ نفر از خدمات مراقبت در منزل و ۱۶ هزار و ۴۹۲ نفر از خدمات توانبخشی در منزل بهزیستی استفاده می‌کنند.

 

 

 

بهره‌مندی بیش از یک میلیون نفر از خدمات خانواده محور بهزیستی

 

بیش از یک میلیون نفر مستمری توانبخشی دریافت می‌کنند

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری) نیز برای یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۲۶۶ نفر، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد (کمک هزینه معیشت ماده ۲۷) برای ۲۵۷ هزار و ۸۰۳ نفر، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده برای ۷۵ هزار و ۱۹۹ نفر و کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی برای ۳۱ هزار و ۳۱۷ نفر پرداخت می‌شود.

عباسی، فراهم کردن دسترسی به خدمات مراقبتی و توانبخشی در منزل، ارتقاء سطح سلامت و رسیدن به حداکثر استقلال نسبی در عملکرد افراد، عدالت در ارائه خدمات و جبران بخشی از هزینه های زندگی و معیشت و مراقبت گروه هدف، کاهش بار مراقبت و افزایش تاب آوری خانواده و در نهایت حفظ کرامت گروه هدف در خانواده و ارتقای کیفیت زندگی ایشان و فراهم کردن بستر نگهداری و مراقبت از گروه هدف در منزل و در کنار خانواده را از اهداف عمده خدمات خانواده محور برشمرد.

 

بهره‌مندی بیش از یک میلیون نفر از خدمات خانواده محور بهزیستی


مرکز مراقبت در منزل با مشارکت خانواده به مددجویان خدمت ارائه می‌دهد

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به تشریح خدمات خانواده محور بهزیستی پرداخت و گفت: مرکز مراقبت در منزل، مرکزی است که خدمات مراقبتی بهداشتی و اقدامات ساده توانبخشی را زیر نظر کارشناس تخصصـی علوم توانبخشـی و مراقبت، توسـط مراقبـان آموزش دیـده و بـا مشـارکت اعضـای خـانوار(خـانواده) به فرد با معلولیت، بیمار روانی مزمن و سالمند معلول با درجه شدت معلولیت شدید تا خیلی شدید، ارائه می دهد.

عباسی اضافه کرد: مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل، مرکزی است که با اعزام اعضای تیم توان‌بخشی به منزل گروه هدف واجد شرایط اعم از افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و آسیب نخاعی، سالمندان، افراد با اختلال هوشی رشدی و بیماران روانی مزمن، خدمات توان‌بخشی، مشاوره ای و پیگیری درمان را به فرد ارائه ‌می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری) نیز کمک هزینه ای مسـتمر(ماهانه) است که به منظور جبران بخشی از هزینه های زندگی و معیشت، به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن، تعلق می گیرد و کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد (کمک هزینه معیشت ماده ۲۷)، کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است که به عنوان کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسـیار شدیـد یا شدید فاقد شـغل و درآمد تحت پوشـش سازمان بهزیستی، پرداخت می‌شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و افراد دارای معلولیت در خانواده نیز گفت: این مورد نیز کمک هزینه‌ای مسـتمر(ماهانه) است که توسط سازمان بهزیستی کشور با هـدف کمک به ارتقای سلامت فرد دارای معلولیت شدیـد و خیلی شدیـد و معلولیت های چنـدگانه که قادر به انجام فعالیت های روزمره زنـدگی نیست و افزایش امکانـات مراقبتی مورد نیـاز، به فرد دارای معلولیت یا سـرپرست، همسـر یا قیم وی، پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/8935
اخبار مرتبط

نظرات شما