ستاد سلامت دکتر قالیباف در قم افتتاح شد

رئیس ســتاد سلامت دکتر قالیباف از افتتاح دفتر این ستاد ستاد در قم خبرداد و افزود: در این ستاد خدمات رایگان تست قند و فشارخون به مراجعه کنندگان ارائه می شــود وتاپایان زمان تبلیغات نامزدها مــردم می تواننــد از ایــن خدمات بهرهمند شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز، دکتر سید محمد حسن طاهایی  در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: نباید مشــکلات رها شــود و قشــر نخبگانی جامعه وظیفه مطالبه گری داشته و جامعه پزشکی نیز مطالبه گر اصلاح زیرســاخت های سلامت از دولت جدید خواهد بود.

 وی اظهار داشت: امروز کشور نیاز به مدیریتی منظم و کارآمــد داشــته و نمی توانیم نســبت به این موضوع بی تفاوت باشیم، وظیفه همه ما حضور فعال در جامعه و تشــویق مردم برای شــرکت پرشور در انتخابات است.

طاهایی تصریح کرد: حــوزه درمان و آموزش بیش از هر حــوزه و بخــش دیگری در کشــور نیــاز به یک مدیریت راهبردی داشته و ما جامعه پزشکی به میدان آمده ایم تا بتوانیم در افزایش مشــارکت مردمی و انتخــاب اصلح کمکی به آینده ایران کنیم.

وی گفت: باید اعتراف کنیم فرهنگ زیرمیــزی در حوزه درمــان ناشایســت بوده و نمی توانیم با جان مردم بازی کنیم و همه چیز را با پول معاوضه کرد. متأســفانه نظارتی بر عملکرد پزشکان و بیمارستان ها نیست و نبود نظارت نشان از ناکارآمدی سیستم درمان دارد و اراده ای نیز بر اجــرای نظارت و اعمال قانون وجود ندارد.

طاهایی ادامه داد: امروز زمان اصلاح سیستم و زیرســاخت ها اســت و بایــد بــه دکترهــا که دستمزدهای خود را از بیمه با تأخیری یکساله دریافت می کننــد حق بدهیــم و برای حذف زیرمیزی باید مشکل را از ریشه حل کنیم.

رئیس ســتاد سلامت دکتر قالیباف، آغاز به کار ستاد سلامت دکتر قالیباف را گامــی نوین در جهــت اصلاح زیرســاخت ها دانست و افزود: امیدواریم در دولت جدید نســبت به پرداخــت کارانه پزشــکان و توزیع عادالنــه منابــع در دانشــگاه علــوم پزشــکی برنامه های جامع اجرا شود و روندها اصلاح شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی گفت: مردم فهیم و همیشه در صحنه قم روز 8 تیرماه با حضور در پای صندوق های رای بار دیگر میزان ارادت خود به جهموری اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

گفتنی است، ستاد سلامت دکتر قالیباف در خیابان باجک قم روبروی کوچه 55 واقع شده است.  
انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/9014
اخبار مرتبط

نظرات شما