printlogo


«دختران» سرزمینم «ایران»
 «دختران» سرزمینم «ایران»
کد خبر: 7335
دختران ایران امروز با حضور موثر در جامعه و فعالیت در مشاغل مورد علاقه خود، آزاد هستند با حفظ کرامت و عزت انسانی، مسیر زندگی را به دلخواه خود انتخاب کنند.
لینک مطلب: http://enghelab-news.ir/News/item/7335