نحوه هزینه یارانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸

سخنگوی ستاد بودجه با بیان اینکه، تمام دریافتی‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، گفت: منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،مژگان خانلو گفت: تمام منابع (دریافتی‌های) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌گردد.

وی افزود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به میزان ۴۴ رشد یافته است و از ۹۸،۸۳۴ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲، ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

نگاهی به تغییرات در دریافتی‌ها (منابع)

 

سخنگوی ستاد بودجه گفت: افزایش دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ حدود ۴۳,۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد، ارزش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، به دلیل افزایش میزان فروش آنها (با ثابت بودن قیمت فروش) حدود ۴,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین با توجه به افزایش نرخ فوب فرآورده‌های نفتی، نرخ تسعیر ارز فرآورده‌های نفتی و میزان تولید فرآورده پالایشگاه‌ها (در نتیجه تکمیل طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین افزایش خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها) منابع ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی (حدود ۲۷۳۰۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.

خانلو گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی و فولاد، پیش‌بینی افزایش مصرف گاز طبیعی و همچنین محاسبه عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گازطبیعی موجب افزایش ارزش فروش داخلی گاز طبیعی به میزان حدودی ۷ هزار میلیارد تومان شده است.

وی افزود، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق و منابع حاصل از فروش آب در مجموع ۳,۱۰۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

به گفته رئیس امورپایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ مندرج در ردیف پنجم جدول تبصره (۱۴)، معادل نرخ سوخت نیروگاه‌ها برای حمایت از صنعت برق به منظور بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در نظر گرفته شده حدود ۱,۷۸۱ میلیارد تومان افزایش یافته، این ردیف در سال ۱۳۹۷ در سرجمع دریافتی‌های گاز منظور شده است.

۱ (رشد) ارزش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۴,۵۰۰ میلیارد تومان
۲ صادرات فرآورده‌های نفتی ۲۷,۳۰۰ هزار میلیارد تومان
۳ نرخ سوخت نیروگاه‌ها ۱,۷۸۱ میلیارد تومان
۴ افزایش ارزش فروش داخلی گاز طبیعی ۷ هزار میلیارد تومان
۵ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق و منابع حاصل از فروش آب ۳,۱۰۰ میلیارد تومان
جمع افزایش دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۴۳,۷۰۰ میلیارد تومان

بررسی وضعیت پرداختی‌ها (مصارف)

 

وی با بیان اینکه، کل مصارف قانون هدفمند کردن یارانه برابر با ۱۴۲,۶۰۰ میلیارد تومان است، گفت: عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها (۹۶۰۰ میلیارد تومان) با منظور نمودن افزایش دریافتی به دلیل افزایش میزان فروش داخلی افزایش یافته است.

خانلو گفت: با توجه به مشکلات حاضر در فرسودگی و مستهلک شدن لوله‌های انتقال نفت‌خام به پالایشگاه‌های داخلی و انتقال فرآورده‌های نفتی به انبارها، همچنین لزوم توسعه خطوط لوله با توجه به افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین نیاز به بازسازی و نگهداری انبارهای نفتی، این ردیف همانند بندهای تبصره یک قوانین بودجه سال‌های قبل از سال ۱۳۹۷ (۱۵۰۰ میلیارد تومان) درج شده است.

وی تاکید کرد، از دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده (ردیف ۳ منابع جدول تبصره ۱۴)، برای پرداخت به سازمان‌های قانونی مربوط و اهدافی نظیر طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل، کارمزد جایگاه‌ها و اجرای ایمن‌سازی و هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی، هزینه‌های تولید و انتقال و فروش گاز طبیعی و کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس حدود ۱۷,۹۰۰ میلیارد تومان در ستون‌های مرتبط در پرداختی‌ها آمده است.

به گفته سخنگوی ستاد بودجه، هزینه حمل و نقل و فروش (از جمله کارمزد جایگاه‌‎ها) فرآورده‌های نفتی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی معادل ۱۰,۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین، با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برابر با ۲۳,۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود (ردیف ۴ منابع جدول تبصره ۱۴) که عیناً در ردیف‌های (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۶) جدول برای حمایت از صنعت برق و اجرای تکالیف قانونی شرکت‌های ذیربط نظیر خرید تضمینی برق از بخش خصوصی و کمک به هزینه برق مدارس مصرف می‌شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، معادل بهای دریافتی بابت سوخت نیروگاه‌ها (ردیف ۵ منابع جدول تبصره ۱۴) به منظور بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و مالیات و عوارض قانونی، (رقمی معادل ۱۷۸۱ میلیارد تومان) در ردیف‌های (۱۴) و (۱۵) در نظر گرفته شده است.

وی افزود، منابع حاصل از فروش آب (ردیف ۶ منابع جدول تبصره ۱۴) معادل ۳,۳۰۰ میلیارد تومان بابت حمایت از صنعت آب و اجرای تکالیف قانونی شرکت‌های ذیربط نظیر تولید و انتقال آب و کمک به هزینه آب مدارس مصرف می‌شود (ردیف‌های ۱۷ و ۱۸). همچنین سایر ردیف‌ها متناسب با افزایش میزان فروش و هزینه‌های مترتب بر توزیع، انتقال و فروش حامل‌های انرژی براساس ضوابط بودجه شرکت‌های دولتی تعدیل شده‌اند.

خانلو با بیان اینکه، سهم یارانه نقدی افراد مشمول (۴۲۵۰۰ میلیارد تومان) بطور کامل منظور شده است، گفت: بابت کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارند و همچنین بیمه زنان بی‌سرپرست خانوار و بدسرپرست به میزان ۷,۰۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.

وی گفت: به منظور کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان و پوشش دارو، درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اعتبار ۴,۹۰۰ میلیارد تومان منظور شده است.

خانلو ادامه داد، برای خرید تضمینی گندم، ۶,۱۴۵ میلیارد تومان پس از کسر ردیف بودجه یارانه‌ای مربوط بطور کامل لحاظ شده، همچنین برای اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، بند (الف) تبصره (۱۸) و ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مبلغ ۲,۱۱۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۱ یارانه نقدی ۴۲,۵۰۰ میلیارد تومان
۲ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها ۹,۶۰۰ میلیارد تومان
۳ توسعه خطوط لوله نفت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان
۴ انتقال و فروش گاز طبیعی ۱۷,۹۰۰ میلیارد تومان
۵ حمایت از صنعت آب ۳,۳۰۰ میلیارد تومان
۶ حمایت از صنعت برق ۲۳,۸۰۰ میلیارد تومان
۷ سهم شرکت ملی نفت ایران ۱۰,۹۰۰ میلیارد تومان
۸ هزینه حمل و نقل و فروش فراورده‌های نفتی ۱۱ هزار میلیارد تومان
۹ بازپرداخت تعهدات به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۱,۷۸۱ میلیارد تومان
۱۰ بیمه زنان بی‌سرپرست ۷,۰۰۰ میلیارد تومان
۱۱ سلامت ۴,۹۰۰ میلیارد تومان
۱۲ خرید تضمینی گندم ۶,۱۴۵ میلیارد تومان
۱۳ سایر ۲,۱۱۶ میلیارد تومان
  جمع ۱۴۲,۶۰۰ میلیارد تومان

 

منبع: تسنیمانتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/191
اخبار مرتبط

نظرات شما