"صدای مزدور صدای دشمن"هر روز با یک اسم جدید در پوشش یک رسانه جدید

وقتی ضعف قوانین و آرای ضعیف محاکم قضایی،سبب میشود یک تیم مطبوعاتی معلوم الحال بعد از هر توقیف،با یک اسم جدید اما همان تیم و همان کار بیاید میشود صدا...!!!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز، محمد قوچانی و همکاران وی در سوابق خود از فتنه ۸۸ تا توهین به مقدسات را در کارنامه خود دارند، اینبار ماموریت پیدا کرده اند که مردم را از جنگ خیالی آمریکا بترسانند.و نشریه صدا این ماموریت را امروز دنبال میکند

 هراس ما هیچگاه از ارتش توخالی آمریکا نبوده است،اما همیشه باید یک تیم و جریان لیبرال اصلاحطلب ، به کمک ارتش شکست خورده آمریکا بیایند،بله! باید مراقب مزدوران رسانه ای آنها بود،آنهایی که بارها ارتباطشان با سرویس های جاسوسی غرب تکرار و ثابت شده..آنهایی که برجام را بزک و آرایش کردند و مردم را فریفتن و حالا...

 عوامل نشریه صدا باید محاکمه شوند و بصورت جدی با این تیم مقابله شود تا هر روز با یک اسم و نشریه جدید نیایند و یک حرف هم سو با دشمنان نظام و انقلاب بزنند و توقیف به تنهایی کافی نیست .

توقیف این نشریه به تنهایی کافی نیست و باید با این طیف از افراد که حرف دشمنان را در داخل کشور می زنند و دنبال خیانت و بزک دشمن هستند برخورد جدی صورت بگیرد و اجازه داده نشود هر روز با یک اسم جدید مشغول نفرت پراکی شوند و هر حرفی که دشمن میخواهد بزند در تریبیون های رسمی کشور بزنند.

انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/2738
نظرات شما