دلنوشته به بهانه شبهای پر برکت قدر

در این شب قدر دعای من این است خداوندا...

دشمنی با دشمنانت ،دشمنی با دشمنان آل الله و با دشمنان علی مرتضی آن اول مظلوم عالم،کفر به طواغیت زمان نمرودییان یزیدیان فرعونیان ،آن به آن، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه در قلب ما بیشتر کن،


دشمنی با دشمنانت ،دشمنی با دشمنان آل الله و با دشمنان علی مرتضی آن اول مظلوم عالم،کفر به طواغیت زمان نمرودییان یزیدیان فرعونیان ،آن به آن، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه در قلب ما بیشتر کن،
تا آن لحظه که امر ظهور فرزندش مقدر شود،دست و پایمان نلغزد و در رکاب آن اخرین ذخیره الهی بر ظلم و کفر بخروشیم.

خدایا اگر قرار است،تا پایان عمر، روزی، لحظه ای، ثانیه ای،به هر بهانه ای فریب لبخند ابلیسان را بخوریم و به امید چند روز زندگی بهتر نباتی، امید ما از تو و اهل بیت تو و پیامبر تو قطع شود و به دشمنان تو امید بندیم،شهدایمان را فراموش کنیم
پایان عمر ما را همین شب قرار بده
خدایا دشمنان ما زیاد است و مکر منافقین زیاد تر،حدایا گناهان ما به عدد ستارگان است،اما ما مریدان آن قتال العربی هستیم که انقدر شمشیر خود را به خون دشمنان تو آغشته کرد ،تا در چنین شبی در محراب عبادت و نه در بستر عافیت ضربت خورد
خدایا ما را به امیرالمومنین برسان،
خدایا من نمیخواهم زخم های تنم کمتر از زخم های سید ابراهیم باشد
خدایا ما بیچارگان را دریاب
ای خدای سحرگاهان علی
انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/2978
نظرات شما