کشف حجاب و حرکات ناهنجار و برخورد پلیس خبر داغ این روزهای فضای مجازی

برخورد پلیس با برهم زننده گان امنیت اخلاقی و روانی جامعه وظیفه اصلی پلیس است اما در این میان برخوردهایی را مشاهده میکنیم که مورد تائید هیچ کسی نیست اما با هنجار شکن و کسی که هیچ حرفی را متوجه نمیشود و حالت عادی هم ندارد چگونه باید در جامعه برخورد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،چندروزپیش خبر پُر دردی دررسانه هاانتشاریافت ،بانوی چادری که درمقابل نگاه فرزندش زیر مشت ولگد عده ای که از قوانین کشورشان سرپیچی کردندقرار گرفت،صحنه هاانقدر بدور از انسانیت بود که توان دیدنش را نداشتم فقط صحبت های پسرک را می شنیدیم که بارها تکرار می کرد مادرم گناهی نداشت.

درهمین‌ روزها،پلیس دختری را درپارک با فریاد واجبار سوارمی کند و چه حمایت هایی ازآدم های خاص وعام دراعتراض به عملکرد پلیس ودفاع از آن دختر که بلند نشد!!

بعدازپرس وجوهای مکرر و اخبار موثق مطلع شدیم آن دخترو تعدادی ازنوجوان های همراهش نه تنها مواد روان گردان و نوشیدنی های غیرمجازمصرف کرده بودند بلکه بالباس نامناسب وحال غیرعادی اسباب مزاحمت عده ای را فراهم کرده که اتفاقاهمان هابا پلیس تماس گرفته وخواستار برخورد پلیس بودند!

همان طور که برخورد پلیس را تایید نمی کنیم رفتارزشت و بدوراز انسانیت آنان که به بانوی چادری هم تعرض کردندرا نشانه ی جاهیلیت افراد می دانم والبته که بسیار در عجبیم از دفاع ازغلط های رایج اجتماعی این روزهای انسان های فرهیخته و آداب دان!

زن زن است ،دربسیاری از موارد بی دفاع ،چرا آنکه ازحالت عادی حتی خارج بوده بااینکه دختربچه ی نوجوانی است که باید به دنبال آیندی درخشانش باشدو تکاپوکندبرای فردای بهتر،به دنبال خوشی های لحظه ای وازبین بر‌دن فردای خودش هست را شما بانادانی دفاعتان گستاخ ترمی کنید و زنی که درنهایت احترام فردی را به قانون فقط نه دینی که واجبش معلوم است دعوت می کند رامحکوم به دخالت می کنید ونه تنها دفاع نکردیم بلکه برچسب های چه وچه رانیزهم چسبانیدم!

اگر فرزند خودتان را همین خطرها(قرص های روان گردان،موادمخدر،مشروبات الکلی و...)تهدیدکند ویا مثل نقل ونبات درب منزلتان اهداء کنند چه می کنید؟!مطمئن هستیم که برخورد شما با آنها بدتر از برخورد پلیس خواهد بود اما واقعا چرا عده ای فقط جوگیر میشوند و از انصاف دور میشوند و هر آنچه که لایق خودشان است را به پلیس که جز خدمت هدفی ندارد و همیشه پلیس مظلوم واقع میشود نسبت می دهند.

انتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/3310
کلیدواژه: پلیس دختر ناهنجاری
نظرات شما