/ عکس

عکس/ بازگشت آوارگان سوری به شهر القصیر سوریه

350 خانواده سوری شامل هزار نفر از آوارگان از مناطق مختلف این کشور به شهر القصیر بازگشتند.

http://enghelab-news.ir/3347
نظرات شما