عکسی که گرفتنش یک سال طول کشید

شاید بزرگترین تنوع در طبیعت که موجب تغییرات در زندگی انسان‌ها می‌شود، تغییر فصل‌هاست. اینکه این روند هر سال تکرار می شود اما همچنان برای انسان‌ها تازه و می تواند شروعی جدید باشد./عکس:Matt Coneybeareانتهای پیام/
http://enghelab-news.ir/3401
نظرات شما