/ فیلم

فیلم/ اذعان کارشناس BBC به نابودی کشورهای عربی

حبیب بابایی، کارشناس شبکه بی بی سی: اگر جنگی در منطقه رخ دهد این کشورهای عربی هستند که نابود خواهند شد. اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود نفت هیچ کشور دیگری نیز نباید صادر شود

دانلود فیلم
http://enghelab-news.ir/3424
نظرات شما