/ فیلم

فیلم/ اذعان کارشناس BBC به نابودی کشورهای عربی

حبیب بابایی، کارشناس شبکه بی بی سی: اگر جنگی در منطقه رخ دهد این کشورهای عربی هستند که نابود خواهند شد. اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود نفت هیچ کشور دیگری نیز نباید صادر شود

http://enghelab-news.ir/3424
اخبار مرتبط

نظرات شما